SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Novela k dávce majetkové
Název: Novela k dávce majetkové
Autor: Funk, Vilém
Klíčová slova: dvojí zdanění, slevy dávka z přírůstku majetku, úroky z prodlení
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Dr. Funk se věnuje majetkové dani, která v poválečné době sloužila jako jeden z nástrojů posílení československé koruny. Upozorňuje, že opatření bylo přijato nezvykle rychle, domnívá se, že zejména kvůli společenskému klimatu, kdy lidé několik let po první světové válce viděli v nahromaděném kapitálu majetných především důsledek válečných spekulací.
To je však jediný hodnotový soud, kterého se od Dr. Funka vůči zákonu dočkáme. Následně se věnuje přímo hospodářským dopadům daně, přesněji novely daňového zákona. Podotýká, že zdanění je neúměrně zatěžující, závěrem předesílá, že bude možno brzy očekávat další zmírňující novelu daného zákona.

(Kučera Ondřej)

Související autoři

více o hledání