SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Gruber - sociální politik
Název: Gruber - sociální politik
Autor: Odstrčil, Bedřich
Klíčová slova: Josef Gruber, odborné školství, rolnictvo, sociální aspekty, živnostníci
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor zde podrobně rozebírá sociální složky Gruberových myšlenek, zejména jeho ideovou podporu drobných živnostníků a rolníků, jejichž postavení se v této době stále horšilo. To se dělo mimo jiné kvůli drtivé konkurenci ze strany velkých firem. Gruber ve svých pracích nachází důvody tohoto jevu a navrhuje reformní plán. Představuje výčet odvětví, ve kterých má malovýroba výhody a navrhuje vybudování kvalitnějšího odborného vyškolování, jež by vedlo k vyšší míře specializace a efektivity práce.

(Vlček Tomáš)

O pozemkové reformě po stránce sociální a národnostní
Název: O pozemkové reformě po stránce sociální a národnostní
Autor: Vondruška, E.
Klíčová slova: národnostní aspekty, pozemková reforma, sociální aspekty, soukromé vlastnictví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Článek se zabývá československou pozemkovou reformou z hlediska oprávněnosti zásahů do soukromého vlastnictví a jejich únosné míry. Popisuje rozdílné přístupy k tomuto problému u velkých osobností ekonomie a sociální důsledky této rozsáhlé reformy.

(Vlček Tomáš)

Sociálně politický obsah zákonů válečných
Název: Sociálně politický obsah zákonů válečných
Autor: Lukáš, Josef
Klíčová slova: povinné sociální pojištění, sociální aspekty, válečné zákony
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek se zabývá sociálními aspekty zákonů, které vznikly v reakci na válečné dění. Zejména se soustředí na nižší vrstvy samostatně a nesamostatně výdělečně činné, na něž má dle názoru autora válka největší vliv. Podrobněji se zamýšlí například nad uzákoněním povinného sociálního pojištění.

(Vlček Tomáš)