SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Za sociálním mírem...
Název: Za sociálním mírem...
Autor: Švácha, Miloš
Klíčová slova: kapitál, práce, sociální smír
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Článek pojednávající o sociálním rozvoji v rámci vybraných zemí Evropy (Belgie, Nizozemí, Francie, Anglie, Itálie, Švýcarsko, Německo a Rakousko) s určitým důrazem kladeným na Německo. Zmíněno je působení dělnických a pracovních komor (pozn.: v DK je zastoupeno pouze dělnictvo, v PK jak pracující, tak zaměstnavatelé), následně pak vývoj komor v rámci Evropy (regionální specifika, vztahy komor a státu, vztahy dělnictva-podnikatelstva, otázky zájmu o činnosti komor). Zkoumána je též úloha komor ve snažení o sociální smír, být prostředníkem v zájmovém boji kapitálu a práce (Schulze-Gävernitz)...

Související autoři

více o hledání