SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Přehled říšského peněžnictví
Název: Přehled říšského peněžnictví
Autor: Roos, Antonín
Klíčová slova: banky, Deutsche Golddiskontbank, Německo, pěněžnictví, spořitelny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Cílem tohoto článku je popis strukturu bankovní soustavy ve 30. letech v Říši. Text se  podrobně zabývá zejména veřejnými ústavy peněžními, konkrétně např. bankou Deutsche Golddiskontbank či Pruskou státní bankou, která opatřovala státu peníze. Ze soukromých bank se autor zaměřuje na pět berlínských velkobank. Náležitá část článku je věnována spořitelnám a zemským bankám. Z území Německa se autor zaměřuje rozbor družstevního peněžnictví. Kromě výše zmíněného autor stručně shrnuje činnost poštovních spořitelen a upadající význam bankéřů.

(Gawthorpe Kateřina)

Příspěvky k dějinám vzniku a vývoje svépomocných a vzdělávacích snah českých v l. 1860-1873
Název: Příspěvky k dějinám vzniku a vývoje svépomocných a vzdělávacích snah českých v l. 1860-1873
Autor: Jíra, Václav
Klíčová slova: Náprstek Vojtěch, Náprstkovo muzeum, Posel z Prahy, spořitelny, Šimáček František, záložny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

Článek pojednává o životech a tvorbě Františka Šimáčka a Vojtěcha Náprstka. U Františka Šimáčka je zmiňována především jeho vydavatelská činnost ve spojitosti se vznikem záložen a spořitelen. U Vojtěcha Náprstka se v článku mluví a jeho návštěvě Spojených Států, založení průmyslového muzea, knihovny a v neposlední řadě i o jeho aktivním postoji k tehdejší otázce žen ve společnosti. Autor hodnotí jejich činnosti velmi pozitivně a přiznává jim velký vliv na vytváření českých hospodářských počátků po roce 1848.

(Hrubý Pavel)