SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
České živnostnictvo a jeho organisace v komorním obvodě Chebském
Název: České živnostnictvo a jeho organisace v komorním obvodě Chebském
Autor: Beneš, Vladislav
Klíčová slova: chebský obvod, společenstvo, živnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Tento článek řeší stav živnostenského společenstva v chebském obvodě. Poukazuje se na to, jaké živnosti přibývají a které naopak ubývají. V okrese lounském a žateckém bylo pouze 17 takovýchto společenstev, ale předpokládalo se jejich rozšíření.
    Hospodářský a sociální stav živnostnictva byl v této době velmi dobrý. Tento kraj měl bohaté obyvatelstvo, které se snažilo o postupnou industrializaci. Pořád zde přibývalo lidí, především dělnictva. Úvěrní poměry byly také celkem dobré, střední živnostnictvo mělo v této době přiměřený kapitál a pro maloživnostníky se plánovalo zřízení živnostenské záložny...

Související autoři

více o hledání