SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářství našich železnic v roce 1933
Název: Hospodářství našich železnic v roce 1933
Autor: Havelka, Jiří
Klíčová slova: ČSD, státní podnik, státní železnice
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Hospodaření státního železničního podniku ČSD je analyzováno v roce 1933, tedy v době Velké hospodářské krize. Autor postupně prochází příjmy a výdaje podniku a porovnává je se stavy minulých let, přičemž dochází k závěru, že ČSD si v roce 1933 vedly velmi špatně –pasivní saldo podniku je odhadnuto na přibližně 600 mil. Kč.

(Šubrt David)

Letošní schůze spolku pro sociální politiku
Název: Letošní schůze spolku pro sociální politiku
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: komunální podnikání, obecní podnik, obecní ústav, sociální politika, státní podnik
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článek popisuje dění na schůzce spolku pro sociální politiku, konané ve Vídni v prostorách dolnorakouského živnostenského spolku. Výroční schůzka je pouze vyvrcholením a zhodnocením celého roku práce při vytváření prací a referátů na dané hlavní téma. Těmi byly v daném roce komunální podnikání a národohospodářská produktivnost. Se svými příspěvky postupně vystupují Gustav Schmoller, profesor Fuchs, který se zabývá otázkou dělení na obecní ústavy a podniky, a Mombert, který se zabýval otázkou, mají-li být státní podniky zdrojem zisku nebo ne. Následovaly ještě příspěvky od Weisse, Webera, Wagnera, Philippoviche a Sombarta.

Salák Ondřej