SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nemožnost teleologického výkladu směny
Název: Nemožnost teleologického výkladu směny
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: směna, teleologická soustava, teleologická souvislost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Autor kritizuje postupy a závěry Karla Engliše související se snahou teleologicky vyložit proces směny a to především prostřednictvím vyvracení jednotlivých Englišových tvrzení. Kritizuje především tzv. „zvláštní způsob myšlení“, kterým Engliš z teleologicky nesrovnatelných subjektivních užitků směňujících osob vytváří jednotnou teleologickou soustavu. Autor při své kritice rovněž vychází z obecného Englišova příkladu výpočtu směnné relace, přičemž odmítá možnost vytvoření teleologické souvislosti pomocí prostých početních úkonů s prvky, mezi nimiž původně žádná souvislost není...

Související autoři

více o hledání