SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací
Název: Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: demografická statistika, domovské právo, chudinství, legislativa, právo sociálního zabezpečení, Rakousko - Uhersko, samospráva, tuláctví, Veřejná správa
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1884
   
Abstrakt:

Albín Bráf v první části knihy nastiňuje základní výklad tehdy platného domovského zákona z roku 1863 a statistická data pro jednotlivé rakouskouherské země, a na jejich základě obhajuje doporučení ke změně tohoto zákona. V druhé části knihy se autor zabývá znovu obnovenou společenskou potřebou vyřešit starý nešvar, kterým je žebráctví a tuláctví. Společnost si žádá zřízení donucovacích pracoven, které provázejí mnohočetné nejasnosti, počínaje náklady na zřízení až po jejich represivní a polepšovací funkci.

(Jůzová Marie)

Tuláci a nynější trestní praxe k jejich potlačení
Název: Tuláci a nynější trestní praxe k jejich potlačení
Autor:
Klíčová slova: trestní praxe, tuláctví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

Jak vyplývá z názvu, článek popisuje tuláctví a jednotlivé tresty a postupy. Mezi tuláky řadí například zahaleče, kteří se štítí práce, cikány, které nikdo do práce nechce a lidi s tělesnými vadami, kteří práci najít nemohou. Zajímavý je případ, kdy obžalovaný z tuláctví sdílí s obviněným pro zaviněný úpadek stejné procesní postavení. Nemohou-li prokázat naprostou nevinnu, jsou odsouzeni oba dva.
V další části se pozastavuje nad tím, že přes přísnější potrestání se počet tuláctví přesto zvyšuje.  Příčiny hledá ve společnosti.

Kateřina Sobotková

Související autoři

více o hledání