SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Socialisace umění
Název: Socialisace umění
Autor: Salaba, Jaroslav Egon
Klíčová slova: umění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

V článku je popisována vlna nového hnutí týkající se krásy a umění. Říká, že umění se musí stát součástí života, aby pokrok civilizace nebyl tak bezúčelný. I u nás k této změně dochází, ale velmi pomalu, proto je nutné nečekat a podporovat to. Dále se zabývá socializací umění, které má dvě stránky. Jednak je socializace brána jako rozšíření umění na nejširší vrstvy, a to i těm nejchudším, a také jako umění, které přihlíží k potřebám všech tříd. Tyto dvě stránky jsou zde podrobně rozebírány. Nakonec rozebírá jednotlivé obory umění.

Kateřina Sobotková