SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O financování války
Název: O financování války
Autor: Chmela, Leopold
Klíčová slova: financování války, inflace, první světová válka, válečná daň, válečný úvěr, válka
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor nejprve předkládá přehled financování válek vybraných historických říší a v různých časových periodách – od starověku až do první světové války. Tu analyzuje podrobně z hlediska jejího financování jejích hlavních aktérů. Dále rozebírá jednotlivé metody financování – úvěry, daně a rozmnožování oběživa – a posuzuje jejich vhodnost, přičemž měřítkem je dopad na hospodářství státu. Velmi je zohledněn vliv metody na inflaci.

(Šubrt David)

Související autoři

více o hledání