SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Populační problémy
Název: Populační problémy
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: demografie, populační teorie, populační vývoj, státní politika, válečný a poválečný vývoj
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Rozsáhlá demografická studie zakotvená v evropském regionu (nikoliv však tímto omezená), mající částečnou tematickou návaznost na text Válka a populační problém (Obzor národohospodářský, 1916/XXI). Úvod nabízí průřezový výklad vybraných populačních teorií od starověkého Řecka až k Malthusovým pesimistickým teoriím. Pokračuje demografickým vývojem v číslech v 19. století a uvedením sporu plynoucího z modernějších názorů (populačně optimistická teorie vs. populačně pesimistická teorie)...

Související autoři

více o hledání