SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Veřejná úprava aprovisace v druhém roce válečném
Název: Veřejná úprava aprovisace v druhém roce válečném
Autor: Živanský, Theodor
Klíčová slova: aprovizace, válečný obilní úřad, válka, zásobování
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

V úvodu je rozebírána otázka soběstačnosti v zásobování nezbytnými potravinami, která je shledána jako nedostatečná, což je dokládáno na mnohých datech nepříznivých sklizní. Dále je podrobně rozebírán systém zásobování (aprovisace) obilím. Jsou zde popsána mnohá nařízení, která toto upravují. Mezi nejdůležitější patří závěra všech dosud zbylých zásob obilí a mlýnských výrobků a zřízení válečného obilního úřadu, dále je upravena spotřeba obilí a mlýnských výrobků, později dochází k zavedení tzv. chlebenek umožňujících nákup chleba a mouky. Zkušenosti ovšem ukázaly, že tato úprava je nedostačující a bude zapotřebí úplnější organizace...