SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Pracovní důchody, výroba a spotřeba
Název: Pracovní důchody, výroba a spotřeba
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: nominální a reálné důchody, pohyb cen, poruchy nabídky a poptávky, Produktivita práce, státní, výrobnost
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Pojednání o vzrůstající produktivitě a s ní související nadprodukce. Je zde řešen vztah výroby a spotřeby ve spojitosti s poruchami nabídky (ve výrobě) a s poruchami na straně poptávky, které mají dvě příčiny: růst spotřeby nebo investiční činnosti. Závěrem jsou navržená řešení, jakým způsobem lze usměrnit zvýšený proud výroby.

(Rožánková Alice)

Související autoři

více o hledání