SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu
Název: Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu
Autor: Vybral, Vladimír
Klíčová slova: úvěrová politika, vývozní úvěr, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Válečný rozvrat světového hospodářství a poválečná deprese hospodářského života potřebovali návrat do normálu. Hlavním směrem bylo oživení mezinárodního obchodu. Dochází tedy ke střetu liberálistické politiky svobodného obchodu a celního protekcionismu se státní intervencí. Zavádějí se obchodně politická opatření a přímá státní podpora vývozu domácího zboží, jde o přímé subvencování domácího vývozu a zejména finanční podpora exporního úvěrování. Účelem bylo změnit riziko financujícího i exportujícího podniku. Důležitá otázka, jak rozvinout náš zahraniční obcod. Pro nově vzniklý stát se hospodářská expanze prostřednictvím zahraničního obchodu staví zcela jinak než je tomu u starých států...

Související autoři

více o hledání