SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Sanace moravských zemských financí
Název: Sanace moravských zemských financí
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Morava, státní rozpočet, veřejné finance
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Celý článok je detailným prehľadom stavu moravských zemských financií v číslach do ich sanácie, a po ich sanácií. Celá sanácia bola založená na tom, že sa presunulo bremeno schodku zo štátu na obce. Rozpočet na rok 1914 predložený zemským výborom najskôr vykazoval schodok 17 465 mil. korún. Neskôr sa však podarilo tento schodok stlačiť na 8 664 mil. korún. Hovorí sa tu o náraste potrieb predovšetkým v školstve, zdravotníctve a v položke zemských dlhov. Dohromady tieto potreby za roky 1907 až 1914 predstavovali tri štvrtiny celého štátneho rozpočtu. V ďalšej podkapitole sa autor zmieňuje o možných zdrojoch krytia týchto potrieb...

Související autoři

více o hledání