SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Bytová politika v Rakousku a v republice československé
Název: Bytová politika v Rakousku a v republice československé
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: bytová politika, státní bytový fond, stavební úvěry, vyvlastnění pozemků, zabírání bytů, zvyšování nájmu
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

V úvodní části textu poukazuje autor na přesun obyvatel z venkova do měst. Tato situace si již na konci 19. století a počátku 20. století vyžádala řadu pokusů o reformu bytové politiky. Nejprve byl v Rakousku několikrát upravován zákon o bytech dělnických, který přinášel dělnictvu úlevy na činžovní dani. Záhy se však ukázalo, že efektivnější bude zlepšit dostupnost stavebních úvěrů, a za tímto účelem byl v Rakousku i v Čechách založen státní bytový fond.
Za 1. světové války problém nedostatku bytů v Rakousku i v Čechách zmizel, ale pouze do roku 1917...

Související autoři

více o hledání