SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Znehodnocená měna a bezpečné placení
Název: Znehodnocená měna a bezpečné placení
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: bezpeněžní placení, měna, znehodnocená měna
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1918
   
Abstrakt:

Tento článek je úvahou na téma poválečné nápravy znehodnocené měny. Zabývá se konkrétně jednou z možností, jak této nápravy dosáhnout, a to rozšířením a zevšeobecněním bezpeněžného placení, což je zde chápáno jako proces vyrovnávání závazků pouhým poukazováním a zúčtováním. Tímto způsobem by se mělo zabránit převýdeji papírových peněz a tím i dalšímu znehodnocení měny. Nicméně autor s tímto názorem nesouhlasí a tvrdí, že tento krok by omezil poptávku po penězích a vedl by k dalšímu znehodnocení měny. Prostředek k nápravě znehodnocené měny autor vidí v odstranění příčin, které k tomu vedly.

(Marvan Petr)

Související autoři

více o hledání