Josef Hraše

Datum narození : 8. březen 1888
Místo narození : Praha
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 3
Počet článků v BE : 0
Přečti si

Hospodářský cyklus v posledních letech

Hraše, Josef

Josef Hraše v publikaci popisuje vývoj hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus považuje za přirozený proces. Tento proces byl značně ovlivněn, a jeho budoucí vývoj narušen, první světovou válkou. Hospodářský vývoj se tedy po 1. sv. válce ubíral jiným směrem než by se ubíral, kdyby k válce nedošlo. Dále popisuje jednotlivá stádia hospodářského cyklu a podrobněji popisuje hospodářské procesy, které vedou k tomu, že jedno stádium hospodářského cyklu střídá druhé. Rovněž se zabývá výzkumy, které zjišťovaly, jak dlouho určitá stádia trvají.

(Vaniš Miloš)

Přečti si

Náš peněžní trh

Hraše, Josef

Autor pojednává na začátku o teorii peněžního trhu a tuto teorii pak dokazuje na praktických příkladech. Zabývá se zde pojmy jako úrok, devizy, oběh bankovek, rozlišuje trh na trh kapitálový a trh s penězi v užším slova smyslu. Ve své přednášce také uvádí několik tabulek s faktickými údaji z Národní banky, zobrazující například úrokové sazby, obraty v clearingu, vklady u spořitelen, a to vše v letech 1927-1929.

(Pavelková Soňa)

Přečti si

Peněžní trh v řízeném hospodářství

Hraše, Josef

Na peněžním trhu vyplývá z  obchodů cena, obchoduje se zde s pohledávkami. Lze ho dělit na trh krátkodobý, ten především zásobuje průmysl úvěry, a dlouhodobý, který poskytuje peněžní prostředky peněžním ústavům a právnickým osobám na dlouhou dobu; mluvíme pak o kapitálovém trhu. Vývoj hospodařícího lidstva dospěl k plánovanému hospodářství. Původně každý jednotlivec hospodařil k uspokojení vlastních potřeb, avšak hospodaření bylo v některých úsecích nežádoucí, proto musela zasáhnout státní moc, v zahraničním obchodu se prosadila cla. Plánované hospodářství klade do popředí hospodářský plán, stanovující účel a cíl, kterého se chce dosáhnout...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání