Bedřich Mansfeld

Datum narození : 6. březen 1874
Místo narození : Pochválov u Loun
Datum úmrtí : 12. prosinec 1947
Místo úmrtí : Horní Černošice
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Sto let Jednoty průmyslové v Praze, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Mansfeld, Bedřich

Autor v článku vzpomíná na založení Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách. Ústav byl založen za účelem podpory průmyslu v Čechách, v souvislosti s touto problematikou byly v Praze v letech 1828, 1829 a 1831 uspořádány výstavy o stavu průmyslu. Výsledkem výstav bylo zjištění, že existuje zájem o vývoj průmyslu a hospodářství a založení Průmyslové jednoty. Autor článku rozlišuje pojem průmysl jako dva různé významy: řemeslnost a podnikavost. Řemeslnost je mechanická činnost, která je podmíněna odbytem a poptávkou, faktory závislými na podnikavosti. Významnější postavení má pro něj podnikavost...

Přečti si

Za zemřelým místopředsedou Jednoty průmyslové prof. Jos. Gruberem, In: Obzor národohospodářský XXX. (1925)

Mansfeld, Bedřich

Autor se v kratičkém nekrologu ohlíží za Gruberovým působením v akademické obci na univerzitě Karlově v Praze, na České univerzitě a České vysoké škole technické v Praze, v redakci Obzoru národohospodářského, za jeho postem ministra sociální péče a místopředsedy Jednoty Průmyslové, a v neposlední řadě také za jeho nesmírnou zásluhou o vytvoření nejserióznější národohospodářské revue. Článek v krátkosti shrnuje hlavně profesní život, organizační činnost (předseda a spoluzakladatel různých institucí) tohoto významného českého myslitele, jeho dílo a biografii autor ponechává stranou pro důklad...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání