Josef Matoušek

Datum narození : 22. květen 1876
Místo narození : Železný Brod
Datum úmrtí : 4. červen 1945
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 2
Počet článků v BE : 0
Přečti si

Hospodářství usměrňované ve světle teorie a prakse

Matoušek, Josef

 Významná část knihy je věnována historické podstatě a vývoji metod usměrňovaného hospodářství. Jsou jmenováni autoři, kteří se tímto tématem zabývali od merkantilismu až po autorovu současnost. Zároveň je odkazováno na jejich díla, která se touto problematikou v průběhu dějin zaobírají; autor tak podává ucelený přehled podstatných prací a názorových proudů pojednávajících o usměrňovaném hospodářství na průřezu dějin.
   V následující části jsou zásahy státního aparátu do ekonomiky podrobeny kritice. Autor klade důraz na nutnost komplexního chápání ekonomiky se všemi důsledky její propojenosti...

Přečti si

O poměrech průmyslu, obchodu a živností a poměrech úvěrových na Podkarpatské Rusi

Matoušek, Josef

Autor na začátku knihy porovnává rozvrstvení obyvatel podle povolání v Čechách a v Podkarpatské Rusi (zemědělství, lesnictví, rybníkářství; průmysl a živnosti; obchod, doprava a peněžnictví). Na Podkarpatské Rusi žilo v té době 725 357 obyvatel (asi jako v Praze) na rozloze 12 tis. km2. Dále popisuje zeměpisné podmínky (řeky, nížiny, lesy, hory). Celkově hodnotí Podkarpatskou Rus jako nejzaostalejší zemi v ČSR. Oblastmi, ve kterých přesto vynikala, bylo vinařství, pěstování tabáku a plocha orné půdy...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání