Karel Nermut

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Studium ciziny, In: Obzor národohospodářský XXII. (1917)

Nermut, Karel

Článek nabízí pohled zaměřený na probíhající růst významu znalosti mezinárodní politiky, důležitých světových kultur, států a národností. Snažení vzdělávací je sledováno v rozvojových krocích Pruska. Tyto kroky jsou pak sledovány zpětně až do 18. století. Vzdělávání je dle autora nejvíce ložené v instituci univerzit, které je následně věnováno nejvíce pozornosti, co se rozvah o zlepšení stavu v Rakousk-Uhersku týče.

(Olekšák Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání