Bedřich Odstrčil

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 3
Přečti si

Čtvrtstoletí úrazového pojištění dělníckého v Rakousku, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Odstrčil, Bedřich

Článek popisuje dopad válečného dění na vývoj mezinárodních smluv a naznačuje možné poválečné hospodářské uspořádání. Zajímavé jsou zejména autorovy myšlenky zabývající se vytvořením celní unie v Evropě jako konkurenta pro USA. Autor zde popisuje různé možnosti toho, jak by takové uskupení mohlo vypadat a fungovat.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Gruber - sociální politik, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Odstrčil, Bedřich

Autor zde podrobně rozebírá sociální složky Gruberových myšlenek, zejména jeho ideovou podporu drobných živnostníků a rolníků, jejichž postavení se v této době stále horšilo. To se dělo mimo jiné kvůli drtivé konkurenci ze strany velkých firem. Gruber ve svých pracích nachází důvody tohoto jevu a navrhuje reformní plán. Představuje výčet odvětví, ve kterých má malovýroba výhody a navrhuje vybudování kvalitnějšího odborného vyškolování, jež by vedlo k vyšší míře specializace a efektivity práce.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Masaryk jako hospodářský a sociální filosof, In: Obzor národohospodářský XXIV. (1919)

Odstrčil, Bedřich

Autor popisuje, jak se Masaryk zamýšlí nad vlivem hospodářských a sociálních poměrů. Poukazuje na nedostatky v hospodářsko-sociálním ústrojí společnosti, která se stala materiální a požitkářskou, honící se za bohatstvím, a tím se vyvíjí všeobecná nespokojenost vedoucí k omrzelosti života. I přes tyto nedostatky Masaryk toto nové hospodářství nezavrhuje, ale žádá mravní reformy, nabádá k práci, podnikavosti a vynalézavosti. Také poukazuje na hospodářský pokrok a rozmach v jiných zemích a zdůrazňuje význam moderních komunikačních prostředků.
Masaryk také poukazuje na dělnické zákonodárství, navrhuje upravení pracovní doby, vybudování sociálního pojištění...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání