Emil Schonbaum

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Sanace hornického pojištění, In: Obzor národohospodářský XXXIX. (1934)

Schonbaum, Emil

Tento článek se zabývá vzrůstající neschopností financovat nároky horníků při plnění povinného pojištění. Hrazení pouze ze strany zaměstnavatele a horníka je nedostačující k pokrytí veškerých plateb důchodů horníků, vdovských či sirotčích důchodů. První návrh sanace hornického pojištění ještě zachovává samostatnost hornického pojištění při krácení nároků asi o třetinu. Další možné řešení spočívá na spojení hornického pojištění s pojištěním sociálním, avšak v tomto případě by nebyly zachovány veškeré výhody plynoucí z pojištění, a to již zmíněný vdovský důchod nebo zdravotní pojištění.

...

Přečti si

Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných, In: Obzor národohospodářský XXX. (1925)

Schonbaum, Emil

Článek se zabývá rozborem problémů spojených s návrhem zákona o pojištění osob samostatně výdělečně činných. V první části je vysvětlováno omezení tohoto pojištění pouze na pojištění důchodové a zaopatření pozůstalých (důchody vdovské a sirotčí), a tedy vypuštění důchodu invalidního. Rozebrány jsou také problémy organizační v provedení invalidního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. V další části jsou naopak uváděny argumenty, proč by měly mít osoby samostatně výdělečně činné právo i na invalidní důchod. Dalším rozebíraným problémem je princip obligatornosti.

(Fau...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání