Eugen Schwiedland

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Domovní práce a její úprava státem, In: Obzor národohospodářský II. (1897)

Schwiedland, Eugen

O sociálních vadách skladového neboli domácího průmyslu. V té době byla velice usnadněna doprava a rychle vzrůstala moderní velkoměsta, tudíž zde byla možnost velikého odbytu pro řadu živností. Jednou z živností je i domácí průmysl na venkově, který má různé formy jako například faktorství, nebo autorem nazvané lokalizované živnosti, které jsou provozovány pro přespolní prodej. Najdeme zde i definici domácího neboli skladového průmyslu. Dále se v článku popisuje, že skladař, který nemá dostatek práce či jeho žena vydělává víc než on, může zůstat doma s dětmi a jeho žena jít pracovat do tová...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání