Karel Tykal

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Státní nezbytnosti v oboru zemědělství, In: Obzor národohospodářský XXII. (1917)

Tykal, Karel

Připomínka pamětního spisu O státních nezbytnostech v oboru hospodářství polního a lesního vydaného roku 1916 Vysokou školou zemědělskou ve Vídni. Ten je ve své podstatě souborem návrhů k snadnějšímu přechodu odvětví z válečného do mírového hospodářství. Autor se pak zaměřuje na dva z těchto návrhů – na zřízení tzv. příkladných hospodářství a na zavedení tzv. pamětních spisů.

(Olekšák Petr)

Přečti si

Základy agrárního hospodářství v Rakousku, In: Obzor národohospodářský XXI. (1916)

Tykal, Karel

Článek popisuje dílo dr. Strakosche, ve kterém autor popisuje čtyři hlavní přirozené kulturní oblasti Rakouska (alpskou, severozápadní, severovýchodní a země krasové). Zabývá se nedostatky veřejné správy, jež spatřuje v konkurenci mezi státní správou a autonomií, které jsou stupňovány častými změnami v ministerstvech. Další problémy spatřuje ve špatném vzdělání obyvatelstva, pomíšenosti pozemků, nepříznivých dopravních poměrech, vysokých provozních nákladech a vysoké pozemkové dani. Další oddíl knihy je věnován otázce účinku agrárních cel. Na konci autor článku poukazuje i na kritiky tohoto...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání