Leopold Weigner

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

K charakteristice cechovního učednictví, In: Obzor národohospodářský XXII. (1917)

Weigner, Leopold

Autor se v rámci článku pouští do výzkumu týkajícího se historického vývoje instituce cechovního učednictví od 13. století. Jsou pojmenovány postupné vlivy stojící za řetězem změn měnícím zaběhlé zvyklosti. Celým textem se nese konfrontační srovnání idealizovaného výkladu historického stavu učednictví a skutečného vývoje. Tento vývoj je pak podložen ekonomickou teorií vysvětlující rozchod teoretického založení učňovského řádu a reálného stavu věcí.

(Olekšák Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání