SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Zákonné předpisy o posloupnosti dědické na statcích střední velikosti
Název: Zákonné předpisy o posloupnosti dědické na statcích střední velikosti
Autor: Viškovský, Karel
Klíčová slova: dědické právo, sedlák, Sněm království českého, usedlost, zákon Korutanský
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Článek pojednává o tom, že se Sněm království českého usnesl na osnově zákona, kterým se zavedou zvláštní předpisy o dělení dědictví na statcích střední velikosti. Toto usnesení navazuje na rámcový zákon z roku 1889.
Článek popisuje počátky zákonodárné úpravy dědických poměrů od počátku 19. století. V roce 1812 vstoupil v platnost Občanský zákoník v Rakousku. Ten se ale problematiky zákonné posloupnosti dědictví téměř nedotýká, a proto i nadále platí předpisy z roku 1791 pro České království a z roku 1790 pro Moravu a Slezsko. Platí tyto zásady: Selský statek má přejít celý na jediného dědice...

Související autoři

více o hledání