SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Kam od liberalismu
Název: Kam od liberalismu
Autor: Kratochvíl, Jaroslav
Klíčová slova: diktátorské režimy, federace, konfederace, státní zásahy, syndikáty, vázané hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek se zabývá otázkou odklonu od liberalismu po hospodářské krizi. V této době sílily tlaky na zintenzivnění státních zásahů v hospodářství, zřizování organizací, které by zajišťovaly řád ve společnosti. Tím mělo docházet mimo jiné k přesunu pravomocí ve prospěch administrativy, především v režimech diktátorských. V těchto režimech se totiž předpokládal snadnější odklon od liberalismu. Autor použil v článku příklad Itálie s fašistickým režimem a Německa s režimem hitlerovským. Italský model staví na organizacích a kolektivech a to konkrétně na organizacích zaměstnavatelských a zaměstnaneckých mezi, které ještě zabudoval spojovací článek, korporace...