Rudolf Hotowetz

Datum narození : 12. říjen 1865
Místo narození : Říčany u Prahy
Datum úmrtí : 16. srpen 1945
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 4
Počet článků v BE : 8
Přečti si

Hospodářské sblížení evropských států

Hotowetz, Rudolf

Přednáška pojednává o nezbytnosti integrace Československé republiky s okolními státy. Vytvoření evropské celní unie pro budoucí pozitivní hospodářský vývoj. Snaha o maximální prosperitu. Reálné obchodní bilance tehdejší doby, soudobá exportní a importní pozice ČSR. Srovnání s USA, Velkou Británií či s Balkánem.

(Mühlhans Jan)

Přečti si

Naše hospodářská situace ke sklonku světové krise

Hotowetz, Rudolf

Sbírka na konkrétních datech hodnotí změny v mezinárodním obchodě po první světové válce a situaci v ČSR před a po Velké hospodářské krizi. Pozornost je věnována zejména zemědělské a průmyslové výrobě – vývoji cen i vyprodukovaného množství. Nalezneme zde kritiku tehdejší obchodní politiky postavené na vysokých clech a jiných omezeních mezinárodního obchodu.

(Kristýna Valentová)

Přečti si

O vývoji a stavu našeho hospodářství v roce 1930

Hotowetz, Rudolf

Rudolf Hotowetz v publikaci popisuje hospodářskou situaci Československa na poč. 30. let 20. století. Tehdejší nepříznivou ekonomickou situaci vnímá jako důsledek hospodářské krize a přitom zdůrazňuje, že krize nebyla způsobena Evropou. Tehdejší hospodářskou krizi považuje za krizi z nadvýroby. V této souvislosti popisuje hospodářské procesy, které tehdejší krizi předcházely a takové procesy, které později krizi provázely, tedy samotné důsledky krize.

(Vaniš Miloš)

Přečti si

Změny v struktuře čsl. hospodářství a výhledy do budoucna

Hotowetz, Rudolf

Uvedení již dříve zmíněných hypotéz, které se vyplnily. První zmíněná hypotéza se týká prvotní a průmyslové výroby. Druhá hypotéza se týká závislosti na importu. Autor odsuzuje celní šílenství.

(Pešicová Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání