SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Čtvrtstoletí úrazového pojištění dělníckého v Rakousku
Název: Čtvrtstoletí úrazového pojištění dělníckého v Rakousku
Autor: Odstrčil, Bedřich
Klíčová slova: dělnictvo, Rakousko, úrazové pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek popisuje dopad válečného dění na vývoj mezinárodních smluv a naznačuje možné poválečné hospodářské uspořádání. Zajímavé jsou zejména autorovy myšlenky zabývající se vytvořením celní unie v Evropě jako konkurenta pro USA. Autor zde popisuje různé možnosti toho, jak by takové uskupení mohlo vypadat a fungovat.

(Vlček Tomáš)

Dobrovolné pojištění pro případ úrazu
Název: Dobrovolné pojištění pro případ úrazu
Autor: Winter, Lev
Klíčová slova: pojištění, úrazové pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1907
   
Abstrakt:

V článku je znázorněno rozšíření povinného pojišťovnictví o pojištění dobrovolné, a také kdo všechno spadá do jednotlivých kategorií pojištění povinného. Autor zde podává obraz tehdejší situace nesplněných očekávání, co se týče dobrovolného pojištění podniků a jeho klesající význam každým rokem. Z konkrétních údajů je možné vyčíst jednotlivé počty pojištěných podniků, nahlášených úrazů a odškodnění.
Klíčová

(Lišková Zuzana)

Reformy sociálního pojištění v česko-slovenské republice
Název: Reformy sociálního pojištění v česko-slovenské republice
Autor: Gallas, Jan
Klíčová slova: bratrská pokladna, pensijní pojištění, pojištění proti nezaměstnanosti, úrazové pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Dr. Gallas se v úvodu svého textu zaměřil na rakouské sociální pojištění, a z něj vycházející pojištění československé. Vypočítává různé sazby různých typů pojištění, vedle nemocenského např. úrazové, starobní a podobně.
Porovnává československé pojištění i se zahraničními, převážně ze zemí západní Evropy. Oceňuje přínos reforem, které již v této oblasti v Československu proběhly, nicméně upozorňuje, že značný kus práce politické představitele země stále čeká.

(Kučera Ondřej)