SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Řemeslnická otázka v Bosně a Hercegovině
Název: Řemeslnická otázka v Bosně a Hercegovině
Autor: Besarovič, Vojislav
Klíčová slova: Bosna a Hercegovina, řemesla
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Chronologicky pohľad vývoja remeselníckej otázky v balkánskych krajinách.  V článku sú zmienené právne normy upravujúce vznik a fungovanie cechov. Cechy určovali pravidla prevádzkovania živností, predovšetkým určovali veľkosť zisku, techniku výroby a v neposlednej rade upravovali otázky predaja výrobkov a služieb. Autor ďalej detailne popisuje, kto má aké právomoci a povinnosti v rámci cechového zriadenia. Venuje sa i problému úpadku cechov v Bosne a Hercegovine. Ku koncu článku sú spísané odporúčania pre úspešné udržanie remesiel.

Bučko Ján