SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Marxův názor na dějiny a socialism
Název: Marxův názor na dějiny a socialism
Autor: Modráček, František
Klíčová slova: Bernstein, družstvo, Engels, kapitál, Kautský, Marx, socialismus, znárodňování
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Autor ponúka pohľad na spoločnosť a jej rozbor v kontexte Marxových názorov a ideológie. Po postupnom predstavení základných pilierov a analýze v súdobej spoločnosti prichádza na záver publikácie kritika ideológie a dokazovanie chzbnosti predpokladov.

V úvode publikácie je predstavený pohľad na socializmus z pohľadu boja versus budovania. Kľúčovým cieľom je emancipácia nižších vrstiev a s tým spojené osvojenie si čo možno správneho názoru na spoločnosť. Ideál socializmu je dosiahnutie všeobecnej slobody a rovnosti blížiaci sa anarchistickému ideálu. Kapitola pokračuje úvahami o súdobej spoločnosti a porovnávanie zmýšľania marxistického, anarchistického a demokratického...