SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Význam F. L. Riegra pro české písemnictví národohospodářské
Název: Význam F. L. Riegra pro české písemnictví národohospodářské
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: Rieger
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1903
   
Abstrakt:

Celý tento text je pojat jako upomínka na osobu F. L. Riegera, na jeho dílo a přínos pro národohospodářský rozvoj v českých zemích v té době. Na základě stručného životopisu je čtenáři ukázáno, jak se vyvíjely jeho myšlenky a názory.
Pro zájemce je tento článek dobrým nastíněním života a díla F. L. Riegera, ale pro nějaké hlubší informování nedostačuje. Je to jen stručný život a dílo tohoto významného člověka. Článek obsahuje i několik ukázek z jeho tvorby.

Týř Pavel

Vzpomínáme na prvního českého pěstitele nauky nárohospodářské
Název: Vzpomínáme na prvního českého pěstitele nauky nárohospodářské
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: národohospodářství, politika, Rieger
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

V tomto článku se Horáček po 25 letech ohlíží a celkově hodnotí život a dílo Františka Ladislava Riegera. Zejména vyzdvihuje jeho snahu o zviditelnění národohospodářství a to ještě v tobě, kdy se ostatní zabývali otázkami mluvnice atp. Na závěr Horáček konstatujee, že bychom měli pečovat o náš stát, protože tím vzdáváme Riegerovi největší čest.

(Bejdová Markéta)

Související autoři

více o hledání