SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Agrární zřízení
Název: Agrární zřízení
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: dominikální pozemky, pozemková reforma, robota, rustikální pozemky, urbariální povinnosti
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Autor v jednotlivých statích pokračuje v podrobném popisu změn robotního systému a vývoje pozemkových reforem v českých zemích v období od počátku panování Marie Terezie tj. od poloviny 18. století až do konce století 19. Poslední stať je věnována postavení rolnictva v jiných zemích, konkrétně ve Francii, Německu a Rusku.

(Urbanová Hana)

Agrární zřízení
Název: Agrární zřízení
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: dominikální pozemky, kulturní stav, majetková práva, pozemková reforma, robota, rustikální pozemky, šlechta, vrchnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Autor v jednotlivých částech popisuje stav a vývoj poddanské části obyvatelstva, tedy stavu selského, tak zvané dědičné třídy malých rolníků se zvlášť upravenými majetkovými a osobními poměry, už od dob Přemyslovců, přes období bitvy na Bílé hoře až do tehdejší současnosti. Druhá polovina časopisu se věnuje právním poměrům poddaného selského lidu v českých zemích a poddanským poměrům v zahraničí. Je zmíněn vývoj situace v Anglii, Německu a zejména ve Francii, kde byl extrémně silný vliv šlechty.

(Dušek Ondřej)

Související autoři

více o hledání