SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Agrární zřízení
Název: Agrární zřízení
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: dominikální pozemky, pozemková reforma, robota, rustikální pozemky, urbariální povinnosti
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Autor v jednotlivých statích pokračuje v podrobném popisu změn robotního systému a vývoje pozemkových reforem v českých zemích v období od počátku panování Marie Terezie tj. od poloviny 18. století až do konce století 19. Poslední stať je věnována postavení rolnictva v jiných zemích, konkrétně ve Francii, Německu a Rusku.

(Urbanová Hana)

Agrární zřízení
Název: Agrární zřízení
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: dominikální pozemky, kulturní stav, majetková práva, pozemková reforma, robota, rustikální pozemky, šlechta, vrchnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Autor v jednotlivých částech popisuje stav a vývoj poddanské části obyvatelstva, tedy stavu selského, tak zvané dědičné třídy malých rolníků se zvlášť upravenými majetkovými a osobními poměry, už od dob Přemyslovců, přes období bitvy na Bílé hoře až do tehdejší současnosti. Druhá polovina časopisu se věnuje právním poměrům poddaného selského lidu v českých zemích a poddanským poměrům v zahraničí. Je zmíněn vývoj situace v Anglii, Německu a zejména ve Francii, kde byl extrémně silný vliv šlechty.

(Dušek Ondřej)

Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 19. Století, Bráf Albín, Butschek, celní politika, cla, dělnictvo, desátky, efektivita práce, evropské země, laissez faire, List Friedrich, maximalizace výnosů, metodologie vědy, Michna, Mylhúzy; Alsasko; dělníci; bydlení; sociální aspekty; dělnická čtvrť, odbory, odbyt, podnikání, protekcionismus, průmyslová výroba, půda, robota, rolnictvo, Schoenbauer, sklářství, sociální politika, Stolice věd hospodářských, školství, textilní průmysl, transformace zemědělství, učitelství, vědecké poznání, zemědělství, zemědělství, Zürchauer
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, Albín. O mém blouznění vědeckém. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s. 221-225.
Bráf v článku nastiňuje, podle něho, správnou formu učitele a povzbuzuje člověka k průkopnictví a studování a rozšiřování nového. Dále popisuje vlastní začátky v oblasti metodologické vědy a učení. Snaží se ukázat, že za poznáním něčeho nového často stojí náročná cesta a že i on ji musel absolvovat. 

Lukas Jan


BRÁF, Albín. Dva staré návrhy na odklizení dluhů pozemkových. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s...

Související autoři

více o hledání