SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 19. Století, Bráf Albín, Butschek, celní politika, cla, dělnictvo, desátky, efektivita práce, evropské země, laissez faire, List Friedrich, maximalizace výnosů, metodologie vědy, Michna, Mylhúzy; Alsasko; dělníci; bydlení; sociální aspekty; dělnická čtvrť, odbory, odbyt, podnikání, protekcionismus, průmyslová výroba, půda, robota, rolnictvo, Schoenbauer, sklářství, sociální politika, Stolice věd hospodářských, školství, textilní průmysl, transformace zemědělství, učitelství, vědecké poznání, zemědělství, zemědělství, Zürchauer
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, Albín. O mém blouznění vědeckém. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s. 221-225.
Bráf v článku nastiňuje, podle něho, správnou formu učitele a povzbuzuje člověka k průkopnictví a studování a rozšiřování nového. Dále popisuje vlastní začátky v oblasti metodologické vědy a učení. Snaží se ukázat, že za poznáním něčeho nového často stojí náročná cesta a že i on ji musel absolvovat. 

Lukas Jan


BRÁF, Albín. Dva staré návrhy na odklizení dluhů pozemkových. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s...

Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském
Název: Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: domácí výroba, Ekonomická soběstačnost, hospodářská politika, protekcionismus, světové hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Kniha popisuje ideu hospodářské soběstačnosti z pohledu různých ekonomů. S výjimkou Adama Smithe, který byl zastáncem specializované výroby a dělby práce, všichni citovaní ekonomové považují soběstačnost za ideál národní ekonomiky. Autor v závěru uvádí také různé metody ochranářské politiky.

(Čurdová Ivana)

O hospodářskou samostatnost malého státu
Název: O hospodářskou samostatnost malého státu
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: hospodářská samostatnost, mezinárodní obchod, protekcionismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Jan Stocký se v publikaci věnuje úvahám o hospodářské soběstačnosti tehdejšího Československa, které byly v té době velmi rozšířené vlivem velkého množství ochranářských opatření jednotlivých zemí. Jedná se tedy o studii, zda by bylo tehdejší Československo schopné být hospodářsky samostatné.
Autor analyzuje závislost tehdejšího Československa na obchodu s ostatními zeměmi. Zjišťuje intenzitu této závislosti a zamýšlí se nad možnou substitucí takovými surovinami, které by nahradily suroviny, na jejichž dovozu bylo tehdejší Československo závislé...

O vývoji a stavu našeho hospodářství v roce 1930
Název: O vývoji a stavu našeho hospodářství v roce 1930
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: hospodářská krize, hospodářská politika, protekcionismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Rudolf Hotowetz v publikaci popisuje hospodářskou situaci Československa na poč. 30. let 20. století. Tehdejší nepříznivou ekonomickou situaci vnímá jako důsledek hospodářské krize a přitom zdůrazňuje, že krize nebyla způsobena Evropou. Tehdejší hospodářskou krizi považuje za krizi z nadvýroby. V této souvislosti popisuje hospodářské procesy, které tehdejší krizi předcházely a takové procesy, které později krizi provázely, tedy samotné důsledky krize.

(Vaniš Miloš)