SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 19. Století, Bráf Albín, Butschek, celní politika, cla, dělnictvo, desátky, efektivita práce, evropské země, laissez faire, List Friedrich, maximalizace výnosů, metodologie vědy, Michna, Mylhúzy; Alsasko; dělníci; bydlení; sociální aspekty; dělnická čtvrť, odbory, odbyt, podnikání, protekcionismus, průmyslová výroba, půda, robota, rolnictvo, Schoenbauer, sklářství, sociální politika, Stolice věd hospodářských, školství, textilní průmysl, transformace zemědělství, učitelství, vědecké poznání, zemědělství, zemědělství, Zürchauer
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, Albín. O mém blouznění vědeckém. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s. 221-225.
Bráf v článku nastiňuje, podle něho, správnou formu učitele a povzbuzuje člověka k průkopnictví a studování a rozšiřování nového. Dále popisuje vlastní začátky v oblasti metodologické vědy a učení. Snaží se ukázat, že za poznáním něčeho nového často stojí náročná cesta a že i on ji musel absolvovat. 

Lukas Jan


BRÁF, Albín. Dva staré návrhy na odklizení dluhů pozemkových. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s...

Gruber - sociální politik
Název: Gruber - sociální politik
Autor: Odstrčil, Bedřich
Klíčová slova: Josef Gruber, odborné školství, rolnictvo, sociální aspekty, živnostníci
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor zde podrobně rozebírá sociální složky Gruberových myšlenek, zejména jeho ideovou podporu drobných živnostníků a rolníků, jejichž postavení se v této době stále horšilo. To se dělo mimo jiné kvůli drtivé konkurenci ze strany velkých firem. Gruber ve svých pracích nachází důvody tohoto jevu a navrhuje reformní plán. Představuje výčet odvětví, ve kterých má malovýroba výhody a navrhuje vybudování kvalitnějšího odborného vyškolování, jež by vedlo k vyšší míře specializace a efektivity práce.

(Vlček Tomáš)

Zprávy - PhDr. a JUDr. Jan Palacký
Název: Zprávy - PhDr. a JUDr. Jan Palacký
Autor:
Klíčová slova: Palacký Jan, rolnictvo, zeměpis
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Zpráva o úmrtí Jana Palackého dne 23. února 1908, narozeného v Praze 10. října 1830. Dožil se 77 let. Pracoval jako první profesor zeměpisu na české univerzitě. Podněcoval hospodářské obrození a hodně cestoval po Itálii, Německu, Francii, Anglii, Skotsku a Norsku. Zdědil po matce statek Lobkovice, který poté vyměnil za domy v Praze a přidal se ke konzervativní straně národní. Účastnil se také zakládání Živnostenské a Národní banky. Napsal díla „Čím přispívají země koruny Českého státu“ a „O budoucnosti českého rolnictva“

(Rybová Lucie)