SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dr. Gruber a český praktický život národohospodářský
Název: Dr. Gruber a český praktický život národohospodářský
Autor: Matys, Jan
Klíčová slova: české ekonomické myšlení, české národohospodářské instituce, Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek je zaměřen na vznik a vývoj prvních českých národohospodářských institucí. Především se zabývá osobou Josefa Grubera jako nositele hlavních myšlenek tehdejší české ekonomie a popisuje jeho působení ve zmíněných institucích.

(Vlček Tomáš)

Dr. Josef Gruber
Název: Dr. Josef Gruber
Autor: Zimmler, Emil
Klíčová slova: Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Podle autora si tuto otázku musí položit každý, kdo hledá lacinější a jednodušší způsob sociálního pojištění, než jak jej určuje zákon o Tento velmi krátký článek ukazuje vzpomínku inženýra Zimmlera věnovanou skvělému právníkovi zapálenému pro technicko-hospodářské záležitosti, Dr. Josefu Gruberovi. Autor zde popisuje Gruberův příspěvek k rozvoji inženýrství mezi mládeží, k otázce vodohospodářské, ale především ke snaze po národohospodářském řešení technických otázek...

Dr. Josef Gruber jako učitel a spisovatel
Název: Dr. Josef Gruber jako učitel a spisovatel
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Albín Bráf, Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor zde prof. Grubera srovnává s prof. Albínem Bráfem a nachází mnoho odlišností, zejména Gruberův důraz na rozumové zdůvodňování argumentů, věcnost a praktičnost, oproti Bráfově teoretizování a vzletné mluvě. Dále se zabývá Gruberovým úderným slohem, načež následuje seznam všech do té doby publikovaných Gruberových spisů, článků a přednášek.

(Vlček Tomáš)

Gruber - sociální politik
Název: Gruber - sociální politik
Autor: Odstrčil, Bedřich
Klíčová slova: Josef Gruber, odborné školství, rolnictvo, sociální aspekty, živnostníci
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor zde podrobně rozebírá sociální složky Gruberových myšlenek, zejména jeho ideovou podporu drobných živnostníků a rolníků, jejichž postavení se v této době stále horšilo. To se dělo mimo jiné kvůli drtivé konkurenci ze strany velkých firem. Gruber ve svých pracích nachází důvody tohoto jevu a navrhuje reformní plán. Představuje výčet odvětví, ve kterých má malovýroba výhody a navrhuje vybudování kvalitnějšího odborného vyškolování, jež by vedlo k vyšší míře specializace a efektivity práce.

(Vlček Tomáš)

Grubrova osobnost
Název: Grubrova osobnost
Autor: Chalupný, Emanuel
Klíčová slova: české ekonomické myšlení, Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor zde popisuje Josefa Grubera jako prudkého a charismatického muže, jenž vládl uměním kvalitního výkladu a přesvědčivé argumentace. Závěr je věnován vyzdvihnutí jeho role v rozvoji českého ekonomického myšlení.

(Vlček Tomáš)

Josef Gruber
Název: Josef Gruber
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Autor zde vzpomíná na třicetileté působení profesora Dr. Josefa Grubera na postu redaktora Obzoru národohospodářského.
V úvodu připomíná jeho hrdý zahajovací proslov k třicetiletému výročí časopisu, jeho každoměsíční, často velmi kritické a leckteré zájmové či politické skupině nepříjemné, hospodářské a sociální rozhledy a samostatné články, kterými do časopisu přispíval, a v menší míře také jeho literární a vědeckou činnost mimo časopis. Za jeho redaktorování publikovalo v časopise mnoho zvučných jmen, které autor na cca 1 straně vyjmenovává...

Prof. Dr. Josef Gruber jako generální jednatel Národohospodářského ústavu při České akademii
Název: Prof. Dr. Josef Gruber jako generální jednatel Národohospodářského ústavu při České akademii
Autor: Prunar, Josef
Klíčová slova: Josef Gruber, Národohospodářský ústav
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek oslavuje dr. Grubera jako jednoho z nejschopnějších lidí ve vedení zmíněné instituce. Zabývá se vývojem Gruberova postavení a vyzdvihuje jeho zásluhy na fungování ústavu.

(Vlček Tomáš)

Prof. dr. Josef Gruber, 3.XI.1865-3.V.1925:  Sociální ústav ČSR památce svého předsedy
Název: Prof. dr. Josef Gruber, 3.XI.1865-3.V.1925: Sociální ústav ČSR památce svého předsedy
Autor: Macek, Josef; Štern, Evžen; Žalud, Augustín
Klíčová slova: biografie, činnost, dílo, Josef Gruber, život
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Svazek je věnován památce významného českého ekonoma Josefa Grubera. O jeho osobě tu píší např. Josef Macek (Gruberův život), Evžen Štern (o Gruberovi jako o ministru sociální péče), J. Živanský (o působení Grubera v Obchodní a živnostenské komoře pražské). Poslední část je věnována podrobné bibliografii Josefa Grubera.

(Syrochmanová Hana)

Prof. Gruber v Národohospodářském ústavě
Název: Prof. Gruber v Národohospodářském ústavě
Autor: Prunar, Josef
Klíčová slova: Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Článek je vzpomínkou na autorova spolupracovníka a Bráfova důvěrníka, prof. Grubera, který byl generálním jednatelem a přednostou kanceláře Národohospodářského ústavu při České akademii.
Autor popisuje vznik a účel tohoto buditelského ústavu, do souvislostí uvádí postavu A. Bráfa, Fr. L. Riegera i presidenta ústavu Hlávku, Bráfovu myšlenku trojího stadia národního obrození a vytvoření prostředí pro růst podnikatelských talentů (idea stipendií). Po Hlávkově smrti na sebe vzal Gruber zodpovědnost za další fungování ústavu, který po této události začínal upadat...

Za zemřelým místopředsedou Jednoty průmyslové prof. Jos. Gruberem
Název: Za zemřelým místopředsedou Jednoty průmyslové prof. Jos. Gruberem
Autor: Mansfeld, Bedřich
Klíčová slova: Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Autor se v kratičkém nekrologu ohlíží za Gruberovým působením v akademické obci na univerzitě Karlově v Praze, na České univerzitě a České vysoké škole technické v Praze, v redakci Obzoru národohospodářského, za jeho postem ministra sociální péče a místopředsedy Jednoty Průmyslové, a v neposlední řadě také za jeho nesmírnou zásluhou o vytvoření nejserióznější národohospodářské revue. Článek v krátkosti shrnuje hlavně profesní život, organizační činnost (předseda a spoluzakladatel různých institucí) tohoto významného českého myslitele, jeho dílo a biografii autor ponechává stranou pro důkladnější zpracování.

(Jůzová Marie)