SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Jaký účinek má domovní daň
Název: Jaký účinek má domovní daň
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: domovní daň
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článok ukazuje účinky činžovnej dane v rakúskych mestách na výšku nájmu, bytové pomery a na ceny pozemkov a domov. Účinky dane sú rôzne. Autor uvádza, že čím lepšia je poloha činžovných domov v meste, tým väčšia časť nájomného predstavuje rentu pozemkovú a tým väčšiu časť dane nesú majitelia domu respektíve pozemkov. Zvýšenie dane nemá teda účinok na tú časť nájomného, ktorá sa platí za lepšiu polohu. V článku sa ďalej porovnávajú podmienky na bývanie vo Vratislavi (Wroclaw) a v Prahe. Konkrétne sa porovnáva počet obyvateľov, príjmy obyvateľstva v daných mestách, poprípade výška cien stavebného tovaru. Pomery v obidvoch mestách sú si veľmi podobné...

Rakouská domovní daň třídní a její reforma
Název: Rakouská domovní daň třídní a její reforma
Autor: Uzel, Vincenc
Klíčová slova: domovní daň
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1907
   
Abstrakt:

Jedná se v podstatě o daň z majetku, kterou již zavedla Francie (daň z oken) a Německo (daň ze zastavěné plochy). Pro výpočet daně slouží počet obytných místností domu bez ohledu na jeho polohu a lokalitu. Výhodou daně je její stabilita, protože dům zůstává v jedné kategorii. Problém je, že rozdíl mezi třídami je příliš výrazný, a proto se ozývají hlasy volající po jejím zrušení a nahrazení jinou daní. Navrhována je daň, která by se stanovila od hodnoty stavení, což by odráželo její skutečnou tržní cenu. Tato cesta je však velmi subjektivní a administrativně náročná. Jinými měřítky daně by tak mohla být kubatura, nájemná či užitková hodnota...