SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Některé důležitější otázky z theorie železničního tarifnictví
Název: Některé důležitější otázky z theorie železničního tarifnictví
Autor: Šmíd, Otakar
Klíčová slova: dopravní tarify, tvorba cen, železniční přeprava
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor se v článku zaměřuje na způsob tvorby cen železniční přepravy, poukazuje na nutnost co nejstabilnějších cen a jednoduchého, avšak dostatečně diverzifikovaného systému tarifů. Pojednává se zde o oscilačním pásmu tvorby cen, jehož hranice jsou dány náklady přepravce a přepravovaného a o ostatních kritériích, které na cenu mají vliv.

(Vlček Tomáš)

Související autoři

více o hledání