Některé důležitější otázky z theorie železničního tarifnictví

Autor: Šmíd, Otakar
Typ: článek
Klíčová slova: dopravní tarify, tvorba cen, železniční přeprava
Bibliografický záznam: ŠMÍD, Otakar. Některé důležitější otázky z theorie železničního tarifnictví. Obzor národohospodářský XX. (1915). Praha:J. Otto. 1915, roč. XX., s. s. 359-367, 423-429, 490-495. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1915
Ročník: XX.
Rozsah stran: s. 359-367, 423-429, 490-495.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se v článku zaměřuje na způsob tvorby cen železniční přepravy, poukazuje na nutnost co nejstabilnějších cen a jednoduchého, avšak dostatečně diverzifikovaného systému tarifů. Pojednává se zde o oscilačním pásmu tvorby cen, jehož hranice jsou dány náklady přepravce a přepravovaného a o ostatních kritériích, které na cenu mají vliv.

(Vlček Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání