SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Doslov k devalvaci naší měny a k diskusi ji předcházející
Název: Doslov k devalvaci naší měny a k diskusi ji předcházející
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: drahota, Engliš, inflace, Klimecký
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor porovnává názory dvou významných českých národohospodářů prof. Karla Engliše a ing. Vladimíra Klimeckého ohledně vázanosti cen statků na ceny zlata. V obou názorech shledává mezery a nesouhlasí plně ani s jednou z těchto osobnosti, důvody nesouhlasu poté stručně popisuje. Zároveň nesouhlasí s rozšířenou myšlenkou té doby, že Československo je nejdražší zemí Evropy, a toto stigma vyvrací na datech velkoobchodních cen v ČSR a v zahraničí z let 1933-1934.

(Barczi Šimon)