SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československé politické strany a hospodářství
Název: Československé politické strany a hospodářství
Autor: Fousek, František
Klíčová slova: družstva, politické strany, řízené hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor nejprve krátce shrnuje vznik a vývoj jednotlivých politických stran na našem území. Dělí strany na kompromisní a komunisty, na ideové a zájmové, měšťanské a ostatní, demokratické a totalitní a na hlavní a přidružené. Poté se zabývá jednotlivými programy stran. Dozvídáme se, že hospodářství a politika se ocitají ve stavu napětí, z důvodů příchodu mýtu řízeného hospodářství a že mezi nejznámější hospodářské orgány stran patří družstva. Ty jsou s politickými stranami velmi provázané a vzájemně na sebe mají značný vliv. Dále jmenuje několik družstev, čím se zabývají a k jaké straně přísluší...

Svépomoc na poli hospodářském
Název: Svépomoc na poli hospodářském
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: družstva, Fr. Kampelík, Friedrich W. Raiffeisen, Hermann Schulze, kolektivní vyjednávání, pojištění, úvěr, věřitel
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Kniha se zaměřuje, jak už napovídá název, na svépomoc. Svépomocí se zde rozumí takové společenské útvary, v nichž se lidé trpící určitým sociálním zlem sdružují, aby si vlastní silou svoje postavení zlepšili, ale přitom nepoškodili zájem celku. V jednotlivých kapitolách knihy jsou pak velmi srozumitelně popsány jednotlivé druhy svépomoci, a to konkrétně pojišťování, odborové sdružování a družstevnictví.
 

(Frenclová Kateřina)