Svépomoc na poli hospodářském

Autor: Macek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: družstva, Fr. Kampelík, Friedrich W. Raiffeisen, Hermann Schulze, kolektivní vyjednávání, pojištění, úvěr, věřitel
Bibliografický záznam: MACEK, Josef. Svépomoc na poli hospodářském. Praha:vydáno péči ministerstva školství a národní osvěty. 1923, s. 32. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: vydáno péči ministerstva školství a národní osvěty
Rok: 1923
Rozsah stran: 32
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha se zaměřuje, jak už napovídá název, na svépomoc. Svépomocí se zde rozumí takové společenské útvary, v nichž se lidé trpící určitým sociálním zlem sdružují, aby si vlastní silou svoje postavení zlepšili, ale přitom nepoškodili zájem celku. V jednotlivých kapitolách knihy jsou pak velmi srozumitelně popsány jednotlivé druhy svépomoci, a to konkrétně pojišťování, odborové sdružování a družstevnictví.
 

(Frenclová Kateřina)

Hodnocení:

Kniha se věnuje otázce svépomoci. Tato problematika je zde rozebrána ve čtyřech kapitolách – předpoklady svépomoci, svépomoc pojišťováním, odborové hnutí a družstevní hnutí. Myslím si, že kniha dokonale plní svoji informační funkci a problematiku svépomoci vysvětluje velmi podrobně a ve srozumitelné formě.

(Frenclová Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání