SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Poznámky k hospodářské politice průmyslových závodů
Název: Poznámky k hospodářské politice průmyslových závodů
Autor: Bašus, Albín
Klíčová slova: kalkulace, mzdy, odpisy, průmysl
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Na úvod se autor článku se zabývá stádii hospodářského obrození. Následuje stať o vnitřní organizaci výrobních podniků. Dále autor upozorňuje na nezbytnost kalkulace pro stanovení prodejní ceny. Zastává názor dělení mzdy na produktivní a neproduktivní. Zaměřuje se na problém zanedbávání výpočtu výloh provozovacích a odbytových. V závěru článku je zmíněno téma odpisů.

(Švorc Martin)

Související autoři

více o hledání