SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Náš peněžní trh
Název: Náš peněžní trh
Autor: Hraše, Josef
Klíčová slova: devizy, oběh peněz, peněžní trh, úrok
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Autor pojednává na začátku o teorii peněžního trhu a tuto teorii pak dokazuje na praktických příkladech. Zabývá se zde pojmy jako úrok, devizy, oběh bankovek, rozlišuje trh na trh kapitálový a trh s penězi v užším slova smyslu. Ve své přednášce také uvádí několik tabulek s faktickými údaji z Národní banky, zobrazující například úrokové sazby, obraty v clearingu, vklady u spořitelen, a to vše v letech 1927-1929.

(Pavelková Soňa)

Peněžní trh v řízeném hospodářství
Název: Peněžní trh v řízeném hospodářství
Autor: Hraše, Josef
Klíčová slova: bezpeněžní platební styk, peněžní trh, plánované hospodářství, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1948
   
Abstrakt:

Na peněžním trhu vyplývá z  obchodů cena, obchoduje se zde s pohledávkami. Lze ho dělit na trh krátkodobý, ten především zásobuje průmysl úvěry, a dlouhodobý, který poskytuje peněžní prostředky peněžním ústavům a právnickým osobám na dlouhou dobu; mluvíme pak o kapitálovém trhu. Vývoj hospodařícího lidstva dospěl k plánovanému hospodářství. Původně každý jednotlivec hospodařil k uspokojení vlastních potřeb, avšak hospodaření bylo v některých úsecích nežádoucí, proto musela zasáhnout státní moc, v zahraničním obchodu se prosadila cla. Plánované hospodářství klade do popředí hospodářský plán, stanovující účel a cíl, kterého se chce dosáhnout...

Související autoři

více o hledání