SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Spojené státy a mezinárodní krise úvěrová
Název: Spojené státy a mezinárodní krise úvěrová
Autor: Nosek, Vladimír
Klíčová slova: finanční krize, platební bilance, poválečná ekonomika, válečné reparace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor se zabývá problémem mezinárodní krize, kdy pro analýzu tohoto problému používá platební bilanci jednotlivých zemí. Za vznik problému je považováno povolení vysokých úvěrů Německu, ze strany USA. Německu tak bylo umožněno splácet válečné reparace a splácení reparací umožnilo ostatním zemím splácet válečný dluh USA. Jelikož země však nejsou bez tohoto koloběhu schopny splácet svoje závazky vůči USA. Za jedinou cestu autor považuje snížení celní ochrany USA, aby evropské země mohly platit svoje závazky zbožím.

(Schmödl Jan)

Související autoři

více o hledání