SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných
Název: Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných
Autor: Schonbaum, Emil
Klíčová slova: dělnické pojištění, invalidní důchod, princip obligatornosti, samostatně výdělečná činnost, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Článek se zabývá rozborem problémů spojených s návrhem zákona o pojištění osob samostatně výdělečně činných. V první části je vysvětlováno omezení tohoto pojištění pouze na pojištění důchodové a zaopatření pozůstalých (důchody vdovské a sirotčí), a tedy vypuštění důchodu invalidního. Rozebrány jsou také problémy organizační v provedení invalidního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. V další části jsou naopak uváděny argumenty, proč by měly mít osoby samostatně výdělečně činné právo i na invalidní důchod. Dalším rozebíraným problémem je princip obligatornosti.

(Faustová Tereza)

Související autoři

více o hledání