SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Mravní názory Adama Smitha
Název: Mravní názory Adama Smitha
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Adam Smith, etika, skotské osvícenství, teorie mravních citů
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Kniha pojednává o díle „Teorie mravních citů“ Adama Smitha. Jsou zde předloženy a diskutovány Smithovy názory na etiku.
Obrovský vliv „Bohatství národů“ způsobil, že Adam Smith je znám především jako „otec ekonomie“, kdežto jako morální filosof je již znám méně; přesto ho Macek ve své studii neváhá označit za nejslavnějšího mravouka anglického 18. století – nepřímo tedy klade Smithovo dílo z oblasti etiky např. před díla Johna Lockea či Davida Humea...

Související autoři

více o hledání