Mravní názory Adama Smitha

Autor: Macek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: Adam Smith, etika, skotské osvícenství, teorie mravních citů
Bibliografický záznam: MACEK, Josef. Mravní názory Adama Smitha. Praha:Nákladem vlastním. 1915, s. 112. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem vlastním
Rok: 1915
Rozsah stran: 112
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha pojednává o díle „Teorie mravních citů“ Adama Smitha. Jsou zde předloženy a diskutovány Smithovy názory na etiku.
Obrovský vliv „Bohatství národů“ způsobil, že Adam Smith je znám především jako „otec ekonomie“, kdežto jako morální filosof je již znám méně; přesto ho Macek ve své studii neváhá označit za nejslavnějšího mravouka anglického 18. století – nepřímo tedy klade Smithovo dílo z oblasti etiky např. před díla Johna Lockea či Davida Humea. Macek správně interpretuje Smithovu „Teorii mravních citů“ jako doplněk k „Bohatství národů“ – obě díla tedy tvoří nerozlučný celek a nejsou v protikladu, jak se někteří Smithovi vykladači mylně domnívají.

(Hudík Marek)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání